29/05/2023

6 thoughts on “Đã xử lý 1.295 tổ chức, 2.519 cá nhân có sai phạm về tài chính, ngân sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *