30/03/2023

10 thoughts on “Khánh Hòa: Cấm xe lên đèo Khánh Lê vì mưa lớn, sạt lở liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.