27/09/2023

10 thoughts on “Khánh Hòa: Cấm xe lên đèo Khánh Lê vì mưa lớn, sạt lở liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *