27/09/2023

1 thought on “Ống hút bột gạo có chứa phẩm màu không? Có thể ăn sau khi sử dụng được không?

  1. theo mình thấy không nên ăn, khi mình sử dụng tiếp xúc với bụi bẩn không khí rồi. Nên sợ mất vệ sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *