Tag Archives: đồng phục học sinh

Sợi Chỉ Vàng: Đồng Phục Học Sinh Đẹp Nhất Màu Áo

Đồng phục học sinh đã hoặc luôn có trong tủ áo Tuổi học sinh là một phần nhỏ của thời gian nhưng đem lại sự nhớ thương một đời. Dưới tán lá đỏ của cây phượng là những chiếc áo trắng rung lên vì những trận nô đùa không hồi kết. Ngày nào còn bỡ […]